Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter:

Dhr. Ivan Rios Cerviño MSc

Penningmeester:

(interim) Dhr. Ivan Rios Cerviño MSc

Secretaris:

vacant

 

Algemene bestuursleden: 

Dhr. C.R. Rigzin (tevens oprichter)

 

© Copyright 2022 White Lotus World Peace Dharma Center. Design by VDLX
Het bestuur