Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter:

Dhr. Ivan Rios Cerviño MSc

Penningmeester:

Dhr. Vincent Jan de Lange

Secretaris:

vacant

 

Algemene bestuursleden: 

Dhr. Choenyi Rangdol Rigzin (tevens oprichter)

Dhr. Johannes Cornelis Iwan Roos

 

© Copyright 2022 White Lotus World Peace Dharma Center. Design by VDLX
Het bestuur