White Lotus World Peace Dharma Centre beschikt vanaf 7 april 2022 over de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling)

RSIN nummer 854779036

1. Statuten, Algemene Voorwaarden en Jaarcijfers 2021.

Hier vindt u de Statuten van 7.4.2022 

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de jaarcijfers van 2021

Hier  vindt u de balans in excel over 2021

2. Huisregels

Hier vindt u de meest recente huisregels

3. Doelstelling volgens de statuten van 7.4.2022

Het realiseren van een kennis en onderzoekscentrum met als doel het behoud van de Tibetaanse Dharma en haar filosofie.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

a. het organiseren van:

- meditatieklassen en retraites;

- evenementen en benefietconcerten;

- lichaam-, spraak- en mentale oefeningen;

b. het geven van:

- onderricht, lezingen, inloopspreekuren, masterclasses en retraites, zonder onderscheid te maken in ras, leeftijd, kleur, religie, verschillen en behoeften;

- lichaam, spraak en mentale oefeningen (onder meditatie);

c. het inhuren van expertise;

d. vertegenwoordiging van de Stichting binnen diverse organisaties, welke wederzijds en wederkerig profijt opleveren;

e. fondsenwerving (onder meer: donaties, legaten en subsidies);

 

4. Beleidsplan

Hier vindt u het meest recente beleidsplan

5. Namen van bestuurders

Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen:

Voorzitter:                          Dhr. Ivan Rios Cerviño MSc

Penningmeester:               (interim) Dhr. Ivan Rios Cerviño MSc
Secretaris:                         vacant

Algemene bestuursleden: Dhr. Choenyi Rangdrol Rigzin (tevens oprichter)

6. Beloningsbeleid

    Zie nieuwe statuten 7.4.2022

 

 

© Copyright 2022 White Lotus World Peace Dharma Center. Design by VDLX
ANBI status