Welkom bij White Lotus World Peace Dharma Centre

White Lotus stelt zich ten doel een vreedzame samenleving en menselijk geluk te bevorderen door het beoefenen van algemeen menselijke waarden, zoals geduld, compassie, vriendelijkheid, verdraagzaamheid en integriteit.

De teachings van Yogi Lama Rigzin Choenyi Rangdrol Rinpoche maken ons bewust van onze houding en gedrag en onze mogelijke bijdrage aan een vreedzame samenleving. Daarom is het van belang ons gedrag in ogenschouw te nemen, inclusief ons denken, spreken en handelen en ons ervan bewust te worden, dat alles en ieder in deze wereld met elkaar verbonden is: zowel mensen, dieren als de natuur.
Door onze verantwoordelijkheid te nemen en een positieve houding te ontwikkelen, ontstaat een opwaartse dynamiek naar een betere wereld.

Door de realisatie van een lokaal dharma centrum kunnen nieuwe personen en groepen worden bereikt aan wie de universele waarden kunnen worden bijgebracht.

Voor meer informatie:

Bekijk onze brochure of neem contact met ons op.

Brochure

T. 085-0212084
E. contact@whitelotuswpc.com

 

© Copyright 2022 White Lotus World Peace Dharma Center. Design by VDLX
Welkom bij White Lotus World Peace Dharma Center